Sự kiện

CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN - VIP

11:12 - Ngày 10/02/2014
Bắt đầu từ tháng 01/2014, Quý khách hàng sẽ nhận thêm nhiều ưu đãi khác từ chương trình KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN - VIP khi mua sắm các sản phẩm đồ dùng nhà bếp do Công ty TNHH ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH SAPA nhập khẩu và phân phối.

 

Loại Thẻ VIP THÀNH VIÊN
Điều kiện cấp thẻ - Khách hàng đạt doanh số 6 triệu trong 1 lần mua hàng duy nhất - Khách hàng đạt doanh số 2 triệu trong 1 lần mua hàng duy nhất.

 

 

Quyền lợi

 
 
Chiết khấu

- Chiết khấu 5% cho tất cả các HĐ mua hàng.

- Chiết khấu 8% cho các HĐ mua hàng từ 4 - 8 triệu

- Chiết khấu 10% cho các HĐ mua hàng từ 10tr trở lên

 - Chiết khấu 3% cho tất cả các HĐ mua hàng.

- Chiết khấu 5% cho tất cả HĐ mua hàng từ 3tr trở lên.

Quà tặng

 - Tặng coupon 200.000 VND vào sinh nhật (qua tin nhắn điện thoại) có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận tin nhắntrên coupon.

- Nhận thông tin khuyến mãi qua email và điện thoại.

  - Tặng coupon 150.000 VND vào sinh nhật (qua tin nhắn điện thoại) có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận tin nhắntrên coupon.

- Nhận thông tin khuyến mãi qua email và điện thoại.

Lưu ý  Quý khách hàng sẽ được hưởng mức chiết khấu cao nhất hoặc được hưởng song song chiết khấu của chương trình khuyến mãi đang thực hiện và chiết khấu theo quyền lợi thẻ VIP nhưng tổng mức chiết khấu không vượt quá 25%.  Quý khách hàng sẽ được hưởng mức chiết khấu cao nhất hoặc được hưởng song song chiết khấu của chương trình khuyến mãi đang thực hiện và chiết khấu theo quyền lợi thẻ VIP nhưng tổng mức chiết khấu không vượt quá 15%.
 Thời hạn sử dụng

 - Thẻ VIP có giá trị sử dụng trong vòng 01 năm kể từ ngày cấp. Trong thời gian sử dụng, doanh số của Quý khách hàng sẽ được cập nhật để làm căn cứ gia hạn thẻ sau khi hết thời hạn sử dụng với mã số thẻ cũ.

- Trường hợp khách hàng đạt doanh số tích lũy dưới 2 triệu trong thời hạn quy định, thẻ VIP của khách hàng sẽ không được gia hạn

 - Thẻ Thành Viên có giá trị sử dụng trong vòng 01 năm kể từ ngày cấp. Trong thời gian sử dụng, doanh số của khách hàng sẽ được cập nhật để làm căn cứ gia hạn thẻ sau khi hết thời hạn sử dụng với mã số thẻ cũ.

- Trường hợp khách không đạt doanh số tích lũy trong thời hạn quy định, thẻ Thành Viên của khách hàng sẽ không được gia hạn.

- Trường hợp khách hàng được nâng cấp lên thẻ VIP, khách hàng sẽ được cấp thẻ mới với cùng một mã số của thẻ Thành Viên.

Điều kiện GIA HẠN thẻ
 
- Khách hàng đạt doanh số tích lũy từ 8 triệu trong thời gian xét doanh số là một năm (*). - Khách hàng đạt doanh số tích lũy từ 4 triệu trong thời gian xét doanh số là một năm (*).
(*) Thời gian xét doanh số là 01 năm tính từ ngày được cấp thẻ hoặc ghi nhận doanh số để cấp thẻ(VD: từ 01/01/2013 đến 31/12/2013) và doanh số tích lũy này được tính từ lúc khách hàng được cấp thẻ VIP và không bao gồm doanh số mua trước đó.
Điều kiện NÂNG CẤP thẻ - Trường hợp Quý khách hàng không đạt doanh số tích lũy trong thời hạn quy định, thẻ VIP sẽ được chuyển sang thẻ Thành Viên với cùng mã số thẻ nếu mức tích lũy đạt từ 2 triệu trở lên. - Khách hàng sẽ được nâng cấp lên thẻ VIP nếu kể từ ngày được cấp thẻ Thành Viên, khách hàng đạt doanh số tích lũy là 5 triệu trong vòng 06 tháng hoặc 8 triệu trong vòng một năm.
Ghi chú

 

- Thẻ có giá trị sử dụng tại toàn bộ hệ thống showroom của công ty trên toàn quốc.

- Thẻ có giá trị sử dụng tại toàn bộ hệ thống showroom của công ty trên toàn quốc.

- Các mức chiết khấu không thể quy đổi sang tiền mặt.

- Thẻ bị mất sẽ được cấp lại miễn phí một lần duy nhất và vẫn duy trì mã số thẻ cũ.

- Thời hạn sử dụng cùng với tên chủ thẻ và mã số được in nổi trên thẻ.

 

 

 

CÁC SỰ KIỆN KHÁC